Citroën SM 2.7 IE 1974 VERKOCHT!

Historic incredible

1974 – 2006: personal vehicle of Mr Robert Opron

2006 – 2007: property of the family Peugeot       

2007 – 2014: sale by Artcurial to a collector         

2014 – 2016: sale and complete revision of the car by the specialist SM Guy Stoeckel      

2016 – 2020: passion to roll completely in a SM fiabilisée

Informations

Citroën SM injection Dates registration : 25/06/1974

Perfect state of Motor conservation of origin and mileage totaling: 99.500 KM

Motor: Maserati, 6 cylinders in V to 90°  

Performances: speed maximum 228 km/heure 

Period of production: 1970/1975 

Gray card and documents: Belgian 

Historisch ongelooflijk

1974 – 2006: persoonlijk voertuig van de heer Robert Opron

2006 – 2007: eigendom van de familie Peugeot       

2007 – 2014: verkoop door Artcurial aan een verzamelaar         

2014 – 2016: verkoop en volledige revisie van de wagen door de specialist SM Guy Stoeckel      

2016 – 2020: passie om volledig in een SM fiabilisée te rollen

Informatie

Citroën SM injectie Datum van inschrijving : 25/06/1974

Perfecte staat van Instandhouding van de Motor van oorsprong en kilometerstand in totaal: 99.500 KM

Motor: Maserati, 6 cilinders in V tot 90°  

Prestaties: snelheid maximum 228 km/heure 

Periode van productie: 1970/1975 

Grijze kaart en documenten: Belgisch 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen